Musikknerdene består av tre venner og kollegaer som møttes i forbindelse ved å være tre nerder som ikke klarer å holde kjeft rundt hverandre. Resultatet ble et sterkt fundament for vennskap og ikke minst, et felles prosjekt. “Musikknerdene”. Denne historien kan høres i vårt samlingspunkt “MusikkNerdPodden” som representerer begynnelsen for vårt prosjekt. Et prosjekt som sikter seg inn på å skape et forum for nerder i klassisk musikk. Gjennom denne nettsiden og vår podkast «MusikkNerdPodden» vil vi ta for oss ulike temaer og utforske disse med teoretiske, historiske, pedagogiske og filosofiske briller med den hensikt å berike oss både som lyttere, utøvere og skapere av musikk. Temaer vi vil ta for oss, kan handle om alt fra teorier om hvordan musikk fungerer og kan oppfattes til praktiske utfordringer knyttet til det å jobbe som klassisk musiker i dag. Vi ønsker å stimulerer til møtepunkter og fora hvor ulike musikere kan utveksle kunnskap. Vet du om noen temaer du synes er spesielt relevante, ta gjerne kontakt med oss. Vi setter pris på alle innspill vi kan få!

Haakon f. 1991 har bachelorgrad som klassisk pianist og musikkpedagog fra UiA i tillegg til en mastergrad i «Anvendt musikkteori» fra NMH. Der skrev han en omfattende oppgave om Arnold Schönbergs harmonilære. Han sysler også med komposisjon fra tid til annen og har et manisk forhold til å samle og lese tykke bøker om musikkteori. For tiden jobber han som lærer i satslære ved NMH, og klaverlærer i Bærum kulturskole. Han underviser også privat og har tidligere jobbet som komposisjonslærer ved Edvar Munch Vgs. Han er fast akkompagnatør/tøffel til sopran Amalie Kongssund som også er hans samboer/sjef og mor til deres to barn, Holger og Tora.

Jacob f. 1994 er utdannet innen orkesterledelse ved Norges musikkhøgskole, med cello som hovedinstrument. Ved siden av å være en av musikknerdene dirigerer han kor, synger i det anerkjente kammerkoret Schola Cantorum, dirigerer i ujevne tider, underviser i cello og klaver og arrangerer musikk. 

Jacob jobber nå ved Romerike FHS på Jessheim og fungerer som frilans komponist, musikkformidler og musiker ved jevne mellomrom.

Bendik f. 1991 er komponist og musiker fra Trøndelag med røtter i Trondheim og Fosen-regionen. Han bor nå i Oslo. Han er utdannet komponist fra Norges Musikkhøgskole med en master i “Anvendt Musikkteori”, hovedinstrument klassisk sang. Masteroppgaven var et sammensurium av kunstnerisk utviklingsarbeid som utforsker komposisjonsstrategier i kontekst av auditiv sonologi og naturlyd.

Musikk og komposisjon er for Bendik en knirkende dør til fantasiens verden hvor alt kan skje. Døren er tidvis tung å åpne så han prøver ofte å tilegne seg nye metoder og verktøy for å gjøre prosessen enda mer fantasifull. Han er medlem av Norsk Komponistforening, Norsk Jazzforum og er i dag kunstnerisk leder for det profesjonelle regionale vokalensemblet Oslo14, underlagt Østnorsk Jazzsenter og arbeider som frilans komponist, musiker, noteskriver, arrangør og musikkformidler.

Facebook
Instagram @musikknerdene

copyright Copyright Musikknerdene 2023