Episode 3: Oppføringspraksis; Kunsten å fortolke

Hvordan tolker vi som musikere egentlig et notebilde? Musikere og musikkteoretikere har gjennom tidene hatt mange sterke og forskjellige meninger om dette. Musikknerdene kaster seg inn i det store og ukjente terrenget oppføringspraksis i håp om å kanskje lære noe av historien, og dermed kanskje bli bedre kjent med sin egen bevisste og ubevisste måte å fortolke på.

Spotify

ITunes

YouTube

Synes du dagens tema var interessant? Under finner du tips til videre lesning!

Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments (C.P.E Bach)

En livlig kilde inn i 1700-tallets verden knyttet til klaverspill, med vekt på generalbass, ornamentering og improvisasjon. I tilleg til denne boken publiserte Bach 6 sonater hvor absolutt alle tonene er fingersatt!! En utmerked studie om du er interesert i fingersettingsproblematikk knyttet til klaveret.

Bach sine samtidige Leopold Mozart, og Johann Joachim Quantz skrev lignende bøker med fous på henholdsvis fiolin og fløyte. Alle disse tre bøkene er også rike på festelige anekdoter ved siden av alt det tekniske innholdet!

Wim Winters (Authentic Sound)

Har du lyst til å gå ned den mørke sti som heter "dobbeltslag" vs "enkeltslag" teorien, så kan du klikke på lenken over!

Ny forskning påstår at vi har lest de gamle metronomarkeringene feil hele tiden! Det er derimot stor uenighet om dette stemmer eller ikke. Wim Winters er en av de store frontfigurene for "dobbelslags-teorien" som argumenterer for at vi skal tolke markeringene som halvparten så raskt som vi så langt har trodd. Hvem har rett derimot? Se på noen av videoene til Wim og hans motsdandere og finn din egen mening ;)