Episode 1: Improvisasjon for klassiske musikere

Vår første episode tar for seg temaet "Improvisasjon for klassiske musikere" med vekt på nylig oppdaget historiske metoder som stammer fra de gamle konservatoriene i Napoli på 1700-tallet. Her er det særlig en type metode med navn "Partimento" som vil bli utforsket i detalj.

Link til episode:

Spotify

iTunes

Youtube

Synes du dagens tema var interesant? Under finder du tips til videre lesning!

The Art of Partimento (2012): Giorgio Sanguinetti

En oversiktlig guide til partimentotradisjonens historie med samling av alle de ulike partimentoreglene, samt forslag og tips til hvordan man kan realisere partimenti.

Music in the Galant style (2007): Robert Gjerdingen

En studie av hvordan man kan oppfatte musikk i den galante stilen (rococco/klassisistisk) ved hjelp av stemmeførings klisjeer som Gjerdingen kaller for «Schematas». Hans analysesystem er bygget på partimentotradisjonens klassifisering av regler, samt den tyske musikkteoretikeren Joseph Riepels (1709-1782) lærebøker. Gjerdingen argumenter for at disse klisjeene var godt kjent bland musikkinteresserte i sin samtid og at «spillet» med disse klisjeene og forventninger knyttet til dem var en sentral faktor for lytteopplevelsen.

Child Composers (2020): Robert Gjerdingen

Gjerdingens rykende ferske bok handler om livet til de foreldreløse guttene som levde og studerte på de Napolitanske konservatoriene. Gjerdingen trekker også linjer til hvordan denne tradisjonen strekker seg videre inn på 1800-tallet særlig gjennom praksisen på Pariskonservatoriet. Vi møter videre skarp kritikk fra bokens forfatter rettet mot moderne musikkteoriundervisning, hvor han selv mener at vi burde ta lærdom av disse gamle metodene for å forme et mer praktisk og relevant musikkstudium.